mapmapmap

Více o knize

Specifické poruchy na 2. stupni základních škol (použitelné i pro střední školství)JUCOVIČOVÁ D./ ŽÁČKOVÁ H./ SOVOVÁ H.

vyd. D+H, brož., výborný stav

Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ (použitelné i pro střední školství) Tato publikace se zabývá poruchami učení v období dospívání. Popisuje jednotlivé typy poruch (dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie) a jejich odlišnosti v projevech v tomto vývojovém období. Zabývá se metodami práce, hodnocení a klasifikace žáků s těmito poruchami na 2. stupni základních škol a na středních školách. Vychází přitom z platných zákonů a vyhlášek. Dává podněty ke snazšímu osvojení, zapamatování a uchování učiva jak ve škole, tak při domácí přípravě těchto žáků. Zmiňuje vhodné přístupy v českém jazyce, cizích jazycích, matematice, naukových předmětech a předmětech charakteru výchov. Je doplněna ukázkami pracovních listů a náměty pro práci učitele. Ukázka: V naší veřejnosti ať už laické nebo, bohužel, i odborné, stále přetrvávají názory, že děti na druhém stupni základní školy mají již mít svou problematiku zkompenzovánu a že už není třeba uplatňovat odlišné metody práce při jejich výuce, hodnocení a klasifikaci. Rozšířený je také názor, že děti s těmito poruchami se nemají objevovat na tzv. výběrových typech škol, ať už jsou to školy s rozšířenou výukou jazyků nebo jiných předmětů, či střední školy a střední odborná učiliště. Tyto názory pramení z velké části z neznalosti problematiky poruch učení a z neznalosti nebo neschopnosti či neochoty používat odlišné metody práce a hodnocení těchto dětí. Z výše uvedených důvodů a také proto, že práce s dětmi na druhém a i třetím stupni našeho školství má svá specifika, jsme se rozhodly rozšířit řadu našich publikací o toto téma. Specifika práce s dětmi na vyšším stupni tvoří jednak trochu jiný obraz poruch než na stupni prvním a také i odlišný způsob výuky, kdy jsou kladeny vyšší nároky na samostatnost dětí, jejich pozornost, přípravu na vyučování atp. Žáky vyučuje i větší počet učitelů než na stupni prvním a bývá často velmi náročné sjednotit jejich přístup k těmto dětem nejen v hodnocení a klasifikaci, ale i v metodách práce.
Rok vydání: 2003
 
 
Cena: 325  Kč s DPH
Parametry
Rok vydání:2003
Autor:JUCOVIČOVÁ D./ ŽÁČKOVÁ H./ SOVOVÁ H.
Umístění:na prodejně
 
 

Aktuálně

Novinky

Prohlédněte si naše
novinky za poslední
měsíc ...

Hledám knihu

Název knihy:
Autor:
Jiné informace o knize:
Váš e-mail:
Telefon:
Opište kód z obrázku:
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Mapa stránek: sitemap
Tvorbu webové stránky zajistil BINARGON.cz
Zpracování dat
Schovat